עמוד:32

מהלך הניסו * . 1 מדוד באמצעות מד התנגדות את התנגדותו של סליל הנחושת . . 2 חבר את הדקי מד ההתנגדות לסליל והכנס את הסליל לכוס . שפוך לכוס מים מזוקקים רותחים עד לגובה הסליל . . 3 הכנס מדחום לכוס המים כך שקצהו ייגע בסליל . המתן כחצי דקה עד התייצבות הקריאה במד הטמפרטורה . . 4 מדוד בו-בזמן את הטמפרטורה ואת התנגדות הסליל . חזור על שתי מדידות אלו תוך כדי התקררות המים , בתחום הטמפרטורות בין 80 ° C עד . 35 " 0 במרווחים של . 5 ° C ( ניתן להחיש את תהליך הקירור על-ידי הוספת מים מזוקקים קרים לכוס . יש להמתי ן כחצי דקה לפני שמודדים את הטמפרטורה ואת ההתנגדות . ( רשום את תוצאותיך בטבלה דוגמת טבלה , 6-1 שבה תרשום את ההתנגדות בתלות בטמפרטורה . טבלה 6-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר