עמוד:31

הערכת משך הניסו י שני שיעורים עקרונות שיטת הניסו י בניסוי זה נחמם תייל נחושת , נגד מסוים יתו מיסטור עד לטמפרטורה ידועה . החימום יתבצע על-ידי הכנסת הרכיב למים מז וקקים חמים . בזמן שהרכיב יימצא במים , נמדוד בו-בזמן את התנגדותו ואת טמפרטורת המים . לאחר זמן מה , המים שבכוס , ועימם הרכיב , יתקררו . נוכל אפוא לחזור על מדידות הטמפרטורה וההתנגדות בטמפרטורות שונות . יש לשים לב כי מים שאינם מזוקקים יכולים להוות מוליך ועלולים לשבש את הניסוי . אי לכך יש להקפיד שהמים יהיו מזוקקים והכלי בו מתבצע הניסוי יהיה נקי בתכלית . שאלת הכנה לתיל מוליך יש התנגדות של . 20 ° C-n 25 n מקדם הטמפרטורה של חומר המוליך הוא . a = 0 . 0039 » - שרטט גרף המתאר את התנגדות הנגד בתלות בטמפרטורה בתחום של הטמפרטורות . 20 ° C < T < 110 ° C ציין על הגרף את התנגדות הנגד המירבית והמזערית . רשימת הציוד - מים מזוקקים . - מד התנגדות או רב-מודד . - מיחם לחימום מים . - כלי , למשל כוס , בעל נפח של 200-כ סמ " ק . - מדחום למדידה בתחום . 0 - 100 " C - נגד . 50 0 - תרמיסטור 50 n - תיל נחושת , מלופף בצורת סליל , שהתנגדותו בי ן 5 n לבין , 50 n וגודלו הפיסי מאפשר להכניס אותו לכלי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר