עמוד:28

. 2 קבלת אופיין התנגדות של נורת להט א . החלף את הנגד R שבמעגל הניסוי בנורת הלהט . ב . חזור על מדידות המתח והזרם ( סעיף 1 ב , ( ורשום את תוצאותיו בטבלה . 5-1 ג . חבר את הנורה בכיוון הפוך , וחזור על המדידות שבסעיף ב . . 3 קבלת אופיין התנגדות של די ודה א . החלף במעגל הניסוי את נורת הלהט בדי ודה , כך שהחלק שלה שאינו מסומן בפס יהיה מחובר להדק החיובי של מקור המתח . המתחים המתקבלים בניסוי זה נמוכים יותר , ולכן רצוי להעביר את מד המתח לתחום מדידה של . 2 V ב . שנה את מתח המקור , כך שערכי הזרמים הנמדדים במד הזרם יהי ו : . 100 mA , 30 mA , 1 G mA , 3 mA , 1 mA , 0 . 3 mA , 0 mA רשום בטבלה דוגמת טבלה 5-2 את ערכי המתחים הנמדדים במד המתח עבור כל זרם . ג . חבר את הדי ודה בכיוון הפוך , כך שההדק שלה המסומן בפס יהיה מחובר להדק החיובי של המקור . חזור על המדידות שבסעיף ב . עיבוד התוצאות . 1 א . שרטט על מערכת צירים אחת את אופייני ההתנגדות של שני הנגדים שבדקת . האם מתקבלים קווים ישרים ? טבלה 5-2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר