עמוד:27

מהלך הניסו י . 1 קבלת אופייני התנגדות של נגדים א . הרכב את המעגל שבאיור , 5-1 כאשר . R = 200 n- ) r = 50 n כוון את מד הזרם לתחום של 200 mA ואת מד המתח לתחום של . 20 V ב . שנה את מתח המקור , כך שהמתח הנמדד על הנגד R ישתנה 0 \/ -מ עד , 6 V בקפיצות של . 1 V מדוד את הזרם הזורם בנגד בכל מצב ( בכל מדידה בחר תחום מדידה של מד הזרם ושל מד המתח לקבלת דיוק מירבי במדידות הזרם והמתח . ( רשום את הזרמים הנמדדים בטבלה דוגמת טבלה . 5-1 ג . חבר את הנגד בכיוון הפוך , במעגל שבאיור , 5-1 וחזור על המדידות שבסעיף ב . ד . החלף את הנגד של 200 n בנגד של . 100 n חזור על המדידות שבסעיף ב ורשום את תוצאותיך בטבלה . 5-1 טבלה 5-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר