עמוד:26

הנגד , יש לשנות בכל מדידה את המתח E של המקור , ולחזור על קריאות המתח u והזרם . 1 הנגד r מאפשר להגביל את הזרם הזורם במעגל , ולהגן על הנגד , R המייצג רכיב בעל התנגדות נמוכה . המעגל שבאיור 5-1 ישמש אותנו גם למציאת אופייני ההתנגדות של נורת להט ושל די ודה . לשם כך נחליף את הנגד R בנורת להט ואחר-כך בדי ודה . המדידות 'יערכו כמתואר לעיל . שאלת הכנה נתו ן רכיב מסוים שהזרם 1 דרכו תלוי במתח U שבין הדקי ו בצורה ; . 1 = 4-U - 2 . 5 זאת בתחום המתחים : . 0-7 V < U < 1 . 2 V א . שרטט את אופיין ההתנ גדות של הרכיב בתחום זה . ב . האם הרכיב מקיים את חוק אום ? רשימת הציוד - מקור מתח ישר שמתחו ניתן לשינוי רציף . - שני רב-מודדים או שני מדי מתח בתחומים , 0 - 20 V- > 0 - 2 V ושני מדי זרם בתחומים . 0 - 200 mA- > 0 - 20 mA - שלושה נגדים בתחומים הבאים : , 80 n - 120 n , 40 n-60 n . 180 n-220 n נורת להט המיועדת למתח של 6 V ולזרם של עד . 0 . 1 A - ד י ו דה . איור 5-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר