עמוד:23

רשימת הצייד - רב-מודד או מד התנגדות . נגדים מהסוגים הבאים : נגד פחם , נגד סליל , נגד שכבה , מערך נגדים משולב , פוטנציומטר וריאוסטט . כל הנגדים בעלי התנגדויות בין 10 n לבין . 1 G 0 kn מהלך הניסו י . 1 הכרת נגדים שונים לפניך נגדים קבועים ומותנים מסוגים שונים : נגד פחם , נגד סליל , נגד שכבה , מערך נגדים משולב , פוטנציומטר וריאוסטט . . 2 מדידת התנגדויות נגדים א . בחר את אחד הנגדים , זהה את התנגדותו ואת דיוקו על-פי הסימון הרשום עליו . רשום את תוצאותיך בטבלה דוגמת טבלה 3 ^ שתכלול את הנתונים הבאים : התנגדות הנגד ( על-פי קוד , ( דיוק הנגד באחוזים ( על-פי קוד , ( והתנגדות נמדדת . ב . מדוד את התנגדות הנגד באמצעות מד ההתנגדות , ורשום את תוצאותיך בטבלה שהכנת בסעיף הקודם . ג . חזור על סעיפים א ו-ב לגבי כל אחד מן הנגדים . טבלה 4-3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר