עמוד:19

כאמור , פס הצבע הרביעי ( ד , ( מסמן את מידת דיוקו של הנגד באחוזים . אחוזי הדיוק של הנגדים הסטנדרטיים המקובלים כיום הם . ± 20 % ; ± 10 # ; ± 5 % ; ± 2 % - , ± 1 % אחוזי דיוק אלה מצויינים על-פ י טבלה . 4-2 דוגמה 4-2 התנגדות הנגד שבאיור 4-3 היא . 270 n ( שים לב כי צבע הפס השלישי הוא חום ולכן יש להוסיף ל 27 אפס אחד . ( הדיוק הוא , 10 # ולכן התנגדות הנגד היא בין 243 n לביו . 297 n ב . נגדים המסומנים בחמישה פסי צבע נוסף על סימון נגדים באמצעות ארבעה פסי צבע , קיים סימון באמצעות חמישה פסי צבע ( איור . ( 4-4 ערך הנגד מתקבל , במקרה זה , בצורה הבאה : טבלה 4-2 אחוזי הדי וק של ההתנגד ות , על-פ י פסי הצבע איור 3 ^ עיי הנגד המת ואר הוא 27 X 10 n

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר