עמוד:10

עקרונות שיטת הניסו * במהלך הניסו > נלמד בשלבים כיצד להפעיל את ספק הכוח ואת הרב-מודד . בתחילת הניסוי נבדוק מהו תחום המתחים שהספק מסוגל לספק , תוך שימוש במד המתח הפנימי שלו . לאחר מכן נחבר צרכן להדקי ספק הכוח , ו נבדוק את צריכת הזרם ואת המתח בין הדקיו . בניסוי נשתמש בדקדת נגדים . לאחר מכן נמדוד בעזרת הרב-מודד מתחים וזרמים בתחומי מדידה שונים , תוך שימוש בדקדת הנגדים . לבסוף , נמדוד התנגדויות שונות באמצעות הרב-מודד . שאלות הכנה . 1 נתו ן ספק כוח , שמתח המוצא המירבי שלו הוא , 30 V וזרם המוצא המירבי שלו הוא . 1 A א . מחברים נגד של 40 n בין הדקי ספק הכוח . מהו הזרם המירבי ומהו המתח המירבי שניתן לספק לנגד זה ? ב . מחברים נגד של 15 n ביו הדקי אותו ספק כוח . מהו הזרם המירבי ומהו המתח המירבי שניתן לספק לנגד זה ? . 2 א . עליך למדוד זרם שגודלו אינו ידוע לך . ידוע לך שערכו הוא בין 0 . 05 A לבין . 0 . 2 A לאיזה תחום מדידה תכוון את הרב-מודד לפני שתי גש למדידה ? ב . עליך למדוד מתח שגודלו עשוי לנוע בין 1 . 5 V לבין 30 V לאיזה תחום תכוון את הרב-מודד לפני שתי גש למד י דה ? רשימת . הציוד - רב-מודד . - ספק כוח משתנה . - דקדת נגדים לתחום התנגדויות kn 10 n עד . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר