עמוד:128

מלחמת התישים / שלמה אבס היו פעם שני תישים ; תיש אחד גר למרגלות הר אחד , ואלו התיש השני חי למרגלות הר אחר . בין שני הה רִ ים היה עמק ובו זרם נהר , ומעל לנהר היה גשר . מדי פעם היה התיש האחד עובר על הגשר לצד האחר של הנהר , כדי לאכל עשב באחו שלמרגלות ההר , ומדי פעם היה התיש השני עובר על הגשר לצד האחר של הנהר , כדי לאכל עשב באחו שלמרגלות ההר האחר . וכך היה ימים רבים . והנה יום אחד , בדיוק באותו הזמן , החליטו שני התישים לעבר על הגשר ונעמדו זה מול זה מעל לנהר הגועש . גועש - סוער אמר תיש אחד : "אני ממהר ; זוז מדרכי " ! אמר התיש האחר : "לא ולא ! אני רוצה לעבר , ואתה - פנה לי ד רֶ ך " ! " לא אפנה לך ד רֶ ך בשום אפן " ! צעק התיש ה רִ אשון . " הסתלק מכאן או שאגח בך " ! " הסתלק אתה " ! צעק התיש השני , "או שארסק אותך " ! וכך , מאיומים עברו התישים למלחמה של ממש : הם החלו מנגחים זה בזה בשצף קצף , עד שלבסוף נפלו שניהם לתוך הנהר הגועש וטבעו . מכאן אנו למדים , שבמלחמה וב רִ יב אין מרויחים ואין מנצחים ; יש רק מפסידים . מתוך הספר ספורים לשלום , הוצאת עגור , 1994 למרגלות ההר - בחלק התחתון של ההר לנגח - לפגע בעזרת הקרנים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר