עמוד:106

מסכת אבות פרק א , משנה ו יהושע בן פרחיה אומר , עשה לך רב , וקנה לך חבר , והוי דן את כל האדם לכף זכות : מסכת אבות פרק ב , משנה ט אמר להם ( רבן יוחנן בן זכאי : ( צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם . רבי אליעזר אומר : עין טובה . רבי יהושע אומר : חבר טוב . רבי יוסי אומר : שכן טוב . רבי שמעון אומר : הרואה את הנולד . רבי אלעזר אומר : לב טוב . אמר להם : רואה אני את c ברי אלעזר בן ערך מ c בריכם , שבכלל c בריו c בריכם . אמר להם : צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם . רבי אליעזר אומר : עין רעה . רבי יהושע אומר : חבר רע . רבי יוסי אומר : שכן רע . רבי שמעון אומר : הלוה ואינו משלם . אחד הלוה מן האדם , כלוה מן המקום ברוך הוא . שנאמר : ( תהלים לז ) לוה רשע ולא ישלם , וצ c יק חונן ונותן . רבי אלעזר אומר : לב רע . אמר להם : רואה אני את c ברי אלעזר בן ערך מ c בריכם , שבכלל c בריו c בריכם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר