עמוד:84

ר ש ת נ ב מ ד ק כתבו › את המלים כמו בדגמה . נדב שרק . תמר שרקה . ר שרקה נדב שתק . תמר שתקה . ת נדב קנה . תמר קנתה . נ מה מת ְ אים ? מתחו › קו . קנה קנתה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר