עמוד:83

מה קרה קדם ? מה קרה אחר כך ? כתבו את המספ רִ ים 3 2 1 לפי הסדר המתאים לספור . על מה חשב השועל כאשר דבר עם החסידה ? צבעו את הציור המתאים . מה היה מצב הרוח של השועל והחסידה בסוף הספור ? מתחו קו מכל ציור לפרצוף המתאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר