עמוד:2

ניהול תחום שפות במטח : ד"ר נעמי גורבט ד"ר מיכל שלייפר ( במהדורה המקורית ) ניהול התכנית : נירה לוין , חיה יצחקי פיתוח וכתיבה : רונית בן ארי , נירה לוין ייעוץ אקדמי : פרופ' עלית אולשטיין ד"ר אתי כהן ( שותפה במהדורה המקורית ) ייעוץ דידקטי : מירה אואן נעמי לימור ( במהדורה המקורית ) קריאה והערות : אודי גביזון עריכה : חיה יצחקי עריכת מגדר : נורית ויס , שרה אופק הפקה : גלי פרנק בלהה שמיר ( במהדורה המקורית ) עיצוב , איור וביצוע גרפי : ביצועים עיבודי מחשב בע"מ , תלתן דיזיין עיצוב : ענת גרוסמן איור : רוסלן בוצמן טיפול בזכויות יוצרים : נועה נתנאל הבאה לדפוס : גדי נחמיאס פיתוח התכנית לחמ"ד : הצוות : אודי גביזון , חיה יצחקי , מריאנה מלטין , חיה אנקור , נירה לוין , מירה אואן קריאה והערות : מיכל חילקו , חגית יודקביץ' עריכה : טלי בלייכר , אודי לוינגר זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלק ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( ( תשע"ג , . 2013 כל הזכויות שמורות למטח , המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , רח' קלאוזנר 16 רמת אביב , , 61394 טל , 03-6460160 : ' פקס . 03-6422619 : '

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר