עמוד:110

א . מהי העוצמה המרבית של הזרם במעגלן היעזר בקנה-המידה האנכי המופיע בחלון של ערוץ . A ב . מהו קבוע הזמן של המעגל שבו מתבצע הניסוי , על-פי החישוב בגרף באיור ? 14 . 12 מהלך הניסוי . 1 הפעל את תוכנת ההדמיה . הרכב את מעגל הניסוי , על-פי איור . 14 . 8 הצב את מצביע העכבר על הצלמית של מחולל הגל הריבועי , ולחץ לחיצה כפולה על הלחצן השמאלי של העכבר . שנה את המאפיינים של הגל הריבועי : שנה את תדר המחולל 0 . 1 Hz- > ( Frequency ) ואת מתח מחולל הגל הריבועי . 15 v ^ ( Amplitude ) שנה את קנה-המידה האופקי של משקף התנודות . 1 s / div ^ . 2 הגדל את חלון המשקף לגודל המרבי , והרץ את ההדמיה . על פני מסך המשקף יופיעו אותות הדומים לאלה המוצגים באיור . 14 . 12 העתק את מסך המשקף למעבד התמלילים כתמונה . איור : 14 . 12 מדידת מתח על נגד לצורך חישוב זרם הטעינה והפריקה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר