עמוד:105

בחלק הזמן שבו מתח המחולל הוא , 0 הקבל , שנטען קודם למתח , E מתחיל לפרוק את מטענו . המתח על הקבל הולך וקטן , ועמו הולך וקטן זרם הפריקה של הקבל ( הכיוון של זרימת זרם הפריקה הוא הפוך לכיוון של זרם הטעינה , ( עד שהמתח על הקבל וזרם הקבל מתאפסים . תהליך הטעינה והפריקה חוזר על עצמו שוב ושוב . מאפיין חשוב של מעגל קבל נגד המחוברים בטור הוא קבוע הזמן , , 1 של המעגל . קבוע הזמן נתון על-ידי המשוואה ? . ( 14-2 ) T = RC גודלו של קבוע הזמן קובע את קצב הטעינה או הפריקה של הקבל , ולפיכך את משך זמן הטעינה או הפריקה . הקבל נטען 63 % -ל מערך המתח המרבי שאליו הוא יכול להיטען כעבור קבוע זמן אחד . העוצמה של זרם הטעינה קטנה 37 % -ל מערכה ההתחלתי , כעבור קבוע זמן אחד . איור : 14 . 5 מתח הקבל בפריקה : 14 . 6 זרם הקבל בפריקה : HA vw זרם הקבל בטעינה איור : 14 . 3 מתח הקבל בטעינה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר