עמוד:94

ליד הספרות מופיעה אות ( בדוגמה שלנו , , ( k המציינת את גודל הסיבולת . את ערכי הדיוק אפשר למצוא בקטלוג קבלים מסחרי . ( k = ± 10 % ) מתח הפריצה רשום בנפרד , ולעתים רשומות לידו האותיות , DC כדי לציין מתח פריצה בזרם ישר , ( למשל , . ( 500 VDC דוגמה לקבל כזה מוצגת באיור . 13 . 1 בקבלים לא-אלקטרוליטיים , אין צורך להקפיד על קוטביות החיבור . לעומת זאת , קבליס אלקטרוליטיים יש לחבר בקוטביות נכונה , כדי למנוע נזק לקבל . יש לחבר את ההדק החיובי של הקבל למתח הגבוה ואת ההדק השלילי של הקבל , המסומן על המעטפת , לחבר למתח הנמוך . באיור 13 . 2 מוצגים שני קבלים אלקטרוליטיים , שעל כל אחד מהם רשום הקיבול ומתח הפריצה , בשיטת הסימון הישיר , ומסורטט חץ המורה על ההדק השלילי . הקיבול של הקבל באיור 13 . 2 א' הוא , 2200 \ 1 F ומתח הפריצה שלו הוא : 25 V הקיבול של הקבל באיור 13 . 2 ב' הוא , 1000 I 1 F ומתח הפריצה שלו הוא . 16 V שים לב כי הסיבולת אינה רשומה על הקבלים האלה . איור : 13 . 2 קבלים אלקטרוליטיים מסומנים בשיטת הסימון הישיר איור 13 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר