עמוד:90

הנגד R ישמש נגד עומס R - נשתמש במשפט תבנין , כדי למצוא את הזרם בנגד העומס , L 3 ונשווה את הזרם שמדדנו במעגל השקול תבניןלזרם שמדדנו במעגל המקורי . באיור 12 . 2 מוצג מעגל שקול תבנין , המורכב ממקור מתח תבנין , , U התנגדות תבנין , , R ^ Th ונגד עומס , . R הזרם בעומס מסומן 1-ב ומתח העומס - ב-ס . L ההספק הנוצר במקור תבנין שבאיור 12 . 2 מתפזר בנגד תבנין ובנגד העומס , כך שסך-כל ההספק המתבזבז בשני הנגדים שווה להספק המקור . מטרות הניסוי . 1 בדיקה בהדמיה של משפט תבנין בעבור מעגל עם שני מקורות ונגדים . . 2 בדיקה של מאזן ההספקיס במעגל שקול תבנין . משן הניסוי שני שיעורים . שאלות הכנה . 1 חשב את התנגדות תבנין ומתח תבנין במעגל הניסוי המוצג באיור , 12 . 1 כאשר נגד העומס הוא . R 3 1 \ yn . 2 את הזרם בנגד R בעבור התנגדות תבנין ומתח תבנין שמצאת בשאלה . 1 3 . 3 חשב את ההספק המתפתח במעגל השקול תבנין המוצג באיור , 12 . 1 ברכיבים ובהתקנים האלה : מקור תבנין , התנגדות תבנין ונגד העומס . הראה שמאזן ההספקיס , בין הספק המקור ובין ההספקים המתפתחים בנגדים , נשמר . איור : 12 . 2 מעגל שקול תבנין

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר