עמוד:76

מהלך הניסוי . 1 בתוכנת ההדמיה , הרכב את מעגל הניסוי המתואר באיור . 9 . 1 ערכי הנגדים והמקורות הם הערכים המופיעים בשאלת הכנה . 1 . 2 מדוד את המתחים r ; on ^^ U -1 U 3 , U 2 , U , R 3 , R 2 , R 1 cp , ^ -ו בהתאמה . שים לב לקוטביות המדידה . כתוב את תוצאות המדידה בדוח הניסוי בטבלה . 9 . 1 . 3 מדוד , בהדמיה , את הזרמים בכל אחד מן הנגדים , וכתוב את תוצאות המדידה בטבלה . 9 . 1 . 4 חשב את הספקי הנגדים על-פי תוצאות המדידות של המתחים והזרמים , ורשום את התוצאות בטבלה . 9 . 1 עיבוד התוצאות חשב את ההספק של כל אחד מהמקורות ואת סכום הספקי המקורות , ורשום את התוצאות בדוח הניסוי . שאלות סיכום . 1 הראה , על סמך המתחים שמדדת בחלק הראשון של הניסוי , כי חוק המתחים של קירכהוף מתקיים בכל אחד מן החוגים במעגל המוצג באיור . 9 . 1 . 2 האם , על-פי תוצאות המדידות , מאזן ההספקים במעגל נשמר ? . 3 מהי מידת ההתאמה בין החישובים למדידות ? . 4 על סמך התוצאות בטבלה , 9 . 1 מה אתה מסיק על התקפות של שיטת זרמי החוגים ? טבלה 9 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר