עמוד:75

קיבלנו אפוא כי הזרם , l הזורם בנגד , R הוא I R 2 = I 2 -1 I כאשר 1 , ו- 1 הם הפתרונות של מערכת המשוואות ( 9-3 ) . ( 9-4 ) -ו מטרות הניסוי . 1 בדיקת השיטה של זרמי החוגים . . 2 בדיקה של מאזן ההספקיס במעגל . משך הניסוי שני שיעורים . העקרונות של שיטת הניסוי נבדוק את השיטה של זרמי החוגים על-ידי מדידה של המתחים על הנגדים R , R , R , R -1 ומדידה של הזרם בנגד , R במעגל המתואר באיור . 9 . 1 על-פי הערכים המדודים של המתחים , מערכי הנגדים ומערכי הכא '' מ הנתונים של המקורות , נחשב את זרמי החוגים , 1 , ו- , 1 ונשווה אותם לזרמים המחושבים בשיטת זרמי החוגים . עוד נשווה את הזרם שנמדוד בנגד R לזרם שנחשב בשיטה של זרמי החוגים . נחשב את ההספקים המתפזרים בכל אחד 2 מן הנגדים , ואת ההספק המסופק על-ידי המקורות , ונשווה את ההספק להספק המחושב הכולל של הנגדים . על-פי הערכים המדודים של המתח והזרם בהדמיה , נחשב את הספקי הנגדים והמקורות , ונבדוק אם במעגל ההדמיה מתקיים מאזן ההספקים . שאלות הכנה . 1 הנח כי ערכי הנגדים ומקורות המתח במעגל הם ו E = 3 V , Ej = 6 V , R = R = 350 a , R = 2 kQ , R , = lkQ . 2 הצב את ערכי המקורות במשוואות ( 9-3 ) , ( 9-4 ) -ו פתור את המשוואות , ומצא את הזרמים 1 , ו- 1 ואת . I חשב את מתחי הנגדים ואת הספקיהם , וכתוב את התוצאות בדוח הניסוי , בטבלה כדוגמת טבלה . 9 . 1 . 3 חשב את הספק המקורות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר