עמוד:66

עיבוד התוצאות . 1 הראה , על-פי תוצאות המדידות שרשמת בטבלה , 7 . 1 כי חוק הזרמים של קירכהוף מתקיים בשני הצמתים , , B- > A במעגל הניסוי . . 2 הראה , על-פי תוצאות המדידות שרשמת בטבלה , 7 . 1 כי חוק המתחים של קירכהוף מתקיים בשני החוגים , ( 1 ) , ( 2 ) -ו במעגל הניסוי . שאלת סיכום תלמיד ערך את שני הניסויים שהוצגו כאן , ותוצאות המדידות שערך מעידות כי הסכום של כל הזרמים הנכנסים לצומת במעגל הניסוי שווה לסכום של כל הזרמים היוצאים מן הצומת הזה , וסכום המתחים על-פני כל הצרכנים במעגל הניסוי שווה למתח המקור . התלמיד טוען כי תוצאות המדידות שערך מוכיחות את חוקי קירכהוף . חווה את דעתך על טענתו של התלמיד , ונמק אותה . איור : 7 . 5 מעגל לבדיקת חוק המתחים של קירכהוף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר