עמוד:64

שאלות הכנה . 1 רשוס בדוח הניסוי את חוק זרמים של קירכהוף , בעבור הצמתים B-1 A באיור . 7 . 3 . 2 רשום בדוח הניסוי את חוק המתחים של קירכהוף , בעבור החוגים ( 1 ) ( 2 ) -ו באיור . 7 . 3 מהלך הניסוי בדיקה של חוק הזרמים של קירכהוף א . כוון את ספק הכוח לאספקת מתח של . 12 V הרכב את מעגל הניסוי , המוצג באיור . 7 . 3 ב . כוון את הרב-מודד לפעול כמד-זרם , והתאם אותו למדידת הזרם הצפוי במעגל . ג . חבר את הרב-מודד למעגל , בכל אחד מן המקומות המסומנים באיור , 7 . 4 בזה אחר זה . בכל פעם , מדוד את הזרם בנגד שלצדו חיברת את הרב-מודד , ורשום את תוצאות המדידה בדוח הניסוי , בטבלה כדוגמת טבלה . 7 . 1 איור : 7 . 3 מעגל לבדיקת חוקי קירכהוף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר