עמוד:57

הזרם הכולל של המעגל , , I eq זורם בנגדים , R 4 , R , Rj ובהתנגדות השקולה של הנגדים R R ^ אפשר לחשב את מפלי המתח על שלושת הנגדים R , R , Rj על-ידי הכפלה של הזרם הכולל , , 1 בהתנגדות של כל נגד . למשל , מפל המתח על הנגד Rj הוא ! באיור 6 . 2 אפשר לראות שהזרם הזורם בהתנגדות השקולה , י ( R 3 של הנגדים , R -1 זהה אף הוא לזרם הכולל , , i eq כלומר מפל המתח על כל אחד מן הנגדים R ^ R שווה למפל המתח על ההתנגדות השקולה שלהם . נחשב את מפל המתח על שני הנגדים האלה : את הזרם בנגדים R -1 R נחשב בעזרת חוק אום . 5 3 מטרות הניסוי . 1 חישוב ההתנגדות של מעגל מעורב , מדידת ההתנגדות של המעגל בעזרת רב-מודד , והשוואתה להתנגדות המחושבת . . 2 חישוב המתח והזרם בכל נגד במעגל , מדידת מפל המתח על כל נגד , מדידת הזרם הזורם בכל נגד , והשוואת תוצאות החישוב לתוצאות המדידה . משד הניסוי שני שיעורים . העקרונות של שיטת הניסוי לניסוי שני חלקים ; א . מדידת ההתנגדות של המעגל המעורב , בעזרת מד התנגדות . ב . מדידת מפלי המתח על הנגדים ומדידת הזרם הזורם בכל אחד מהם . שאלות הכנה . 1 חשב את ההתנגדות השקולה של מעגל הניסוי המוצג באיור . 6 . 1 העתק לדוח הניסוי את הטבלה 6 . 1 ורשום בה את תוצאת החישוב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר