עמוד:40

. 14 הקטן את המתח במקור המתח , 0 \ -ל והפוך את קוטביות המתח בין ההדקים של הנגד תלוי-האור . חזור ומדוד את עוצמות הזרם בנגד תלוי-האור בכל אחד מערכי המתח הרשומים בטבלה , 3 . 4 ורשום בטבלה את תוצאות המדידות . עיבוד התוצאות . 1 סרטט על-פני מערכת צירים אחת את אופייני ההתנגדות של שלושת הנגדים בחיבור קדמי , על-פי תוצאות המדידות שרשמת בטבלה . 3 . 1 . 2 חשב את התנגדות הנגדים על-פי שיפועי האופייניס שסרטטת , והשווה את ההתנגדויות שקיבלת עם הערכים הנקובים על הנגדים עצמם . . 3 סרטט על אותה מערכת צירים את אופייני התנגדות של שלושת הנגדים בחיבור הפוך . שים לב ! התייחס למתח וזרם בחיבור הפוך כשליליים . . 4 א . סרטט על-פני מערכת צירים נוספת את אופיין ההתנגדות של הנורה , על-פי תוצאות המדידה שרשמת בטבלה , 3 . 2 בחיבור קדמי ובחיבור הפוך . ב . האם האופיין שקיבלת הוא ליניארי ? הסבר את התוצאה שקיבלת . ג . חשב את התנגדות הנורה במתח של 2 V ובמתח של 12 V כאשר היא מחוברת בחיבור קדמי , וכאשר היא מחוברת בחיבור הפוך . האם ההיפוך של קוטביות המתח המחובר להדקי הנורה משפיע על ההתנגדות ? . 5 א . סרטט על-פני מערכת צירים נוספת את אופיין ההתנגדות של הדיודה , כאשר היא מחוברת במקדם קדמי וכאשר היא מחוברת במקדם אחורי , על-פי תוצאות המדידות שרשמת בטבלה . 3 . 3 טבלה 3 . 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר