עמוד:31

רשימת ציוד . 1 ספק כוח למתח ישר . 2 רב-מודד . 3 נגדים בעלי התנגדויות בין 10 Q . ובין , 100 kQ מהסוגים האלה ו נגד פחם , נגד סליל , מערך נגדים משולב , פוטנציומטר , ראוסטט , דקדת נגדים . מהלך הניסוי הכרת הסימון על-פני נגדים ומדידת התנגדותם . 1 זהה את ההתנגדות ואת דיוק ההתנגדות של כל אחד מן הנגדים שניתנו לך על-פי הסימון שעל פניהם , העתק את הטבלה 2 . 1 לדוח הניסוי , ורשום בה את תוצאות הזיהויים . . 2 מדוד את ההתנגדות של כל אחד מן הנגדים שניתנו לך באמצעות הרב-מודד , ורשום את תוצאת המדידות בטבלה . 2 . 1 טבלה ג 2 .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר