עמוד:16

. 16 חשב את ההפרש בין הערך הנקוב של ההתנגדות של כל נגד ובין ההתנגדות שחישבת על-פי תוצאות המדידה של המתח והזרם ברב-מודד . הסיבה להפרש בין שני הערכים האלה היא , בין השאר , אי דיוק שמקורו בתהליך הייצור של הנגד . מדידת זרם ומתח במעגל המורכב משתי נורות להט בחיבור טורי בשלב הזה של הניסוי תסיר את דקדת הנגדים , תחבר במקומה שתי נורות להט בחיבור טורי , כמתואר באיור , 1 . 8 ותמדוד את הזרם הזורם דרך הנורות , ואת המתח על פני כל אחת מהן . . 17 הקטן את מתח הספק , 0 \ -ל וחבר למעגל בחיבור טורי שתי נורות להט . . 18 העבר את הבורר של הרב-מודד למדידת זרם בתחום של , 200 mA והרכב את מעגל המדידה שבאיור . 1 . 8 . 19 ערוך בדוח הניסוי טבלה , כדוגמת טבלה , 1 . 2 ורשום בה את הזרם הזורם במעגל . איור : 1 . 8 מעגל הניסוי למדידת הזרם הזורם דרך שתי נורות בחיבור טורי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר