עמוד:112

סימן השווא . 1 ר , ש , ת ,... שווא - השווא מסמן שהאות מבוטאת בלי תנועה , כלומר - הגייה של ר , ש , ת היא כמו ההגייה של ר , ש , ת . הדגימו כיצד מבטאים את השווא . בהמשך נראה שלפעמים השווא מבוטא כמו סגול : לאן , ליד . . 2 כתבו את המילים , זכר ונקבה - הוראת השווא משתלבת בתופעה המוכרת לתלמידים : זכר ונקבה , ובמקרה זה : בפועל ( בצורות נסתר ונסתרת . ( בשינוי מזכר לנקבה מוסיפים את סיומת הנקבה ה ( ראו בהנחיות לחוברת , בעמ' . ( 7 העיסוק בזכר ונקבה הוא חלק מפיתוח המודעות למבנים לשוניים , ולמודעות מורפולוגית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר