עמוד:63

הקניית מילת השלילה "לא" . 1 לא , לא ; הקניה - המילה לא מוקנית באופן גלובלי ללא פירוק לצלילים . באמצעותה אפשר לבנות צירופי מילים חדשים . כתבו את המילה לא על הלוח , וקראו אותה . שאלו : מה כתוב בכל שלט ? . 2 משחק : חלקו לתלמידים שלטים קטנים עם המילה . "לא" שאלו אותם שאלות , ועליהם להגיב רק לשאלות שהתשובה עליהן היא . "לא" התלמידים יניפו את השלט ויאמרו : לא ! . 3 מה מר ... ? מה קר ... ? קריאה וכתיבה - התלמידים יכולים לקרוא את השאלות מה מר ? מה לא מר ? וכך גם השאלות : מה קר ? מה לא קר ? בררו שהאיורים מובנים והמילים ידועות . הנחו את התלמידים לענות על השאלות . המילים הן : תרופה , סוכרייה , אבטיח , בננה בננה , גלידה , שלגון , מרק . . 4 אוצר מילים - בעזרת המילית לא אפשר ליצור הפכים : טוב / לא טוב , שקט / לא שקט ; וכן יכול / לא יכול ; שומע / לא שומע . התלמידים יביאו דוגמות למילה ולשלילתה . . 5 אוצר מילים - אפשר לשאול : מה משותף לכל המילים באיורים ? ) את כולם אוכלים ) . מה יוצא דופן ? אפשר למיין : מה פירות ? מה ממתקים ? מה הם המאכלים ? האם יש ירקות ? מהו הטעם ? מה מתוק ? מה לא מתוק ? . 6 כתבו את המילים , בניית מילים - התלמידים יבנו מילים חדשות מצלילים מוכרים . אפשר לבקש מהם לחבר משפט מצחיק המכיל מילים אלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר