עמוד:43

. 10 מה מתחיל ב-ת ? מה נגמר ב-ת ? הבחנה שמיעתית - חשוב לבדוק אם התלמידים מכירים את כל האיורים , והאם הם מכנים את האיור באותה מילה . קראו בקול את המילים לפני הפעלת התלמידים , ואחר כך , התלמידים יכתבו את הנדרש . לפני ת חזרו על ההבדלים ת / ת לבין ת ( בסוף מילה . ( רביעייה - 1 המשימה : לזהות ת פותחת לעומת צלילים אחרים בתחילת מילה . המילים הן : תרנגול , כף , תפוח , תחנה . רביעייה - 2 המשימה : לזהות ת פותחת לעומת אותה אות ת בסימני ניקוד אחרים . המילים הן : תפוז , תוף , תנין , תירס . רביעייה - 3 המשימה : לזהות ת בסוף מילה . המילים הן : ילד , מברשת , דלת , תנין . . 11 קראו בקול , שעשוע של קריאה בקול - אמנם למדנו מעט צלילים , אך כבר ניתן לקרוא שורה שלמה . תחילה קראו את הצלילים בקול וברצף . הקימו " מקהלת : "קריאה התחלקו 2-ל קבוצות לפי הצבע . הקבוצות יקראו בתורן לפי קצב ובהפסקות = ) הרווח . ( אפשר להמציא מקצבים שונים ומהירויות שונות . . 12 משחקי כרטיסיות - ערכו משחקים לתרגול ולחיזוק הצלילים שנלמדו בעזרת הכרטיסיות של אותיות הא"ב , סרגל התנועות , הכרטיסיות המצוירות , וכפולת הא"ב . ראו הצעות בהקדמה עמ' . 21-20

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר