עמוד:18

מקורות למדריך אולשטיין , ע' וכהן , א' , ( 2001 ) הוראת הקריאה בארצות הברית , הוצאת מכון סאלד , ירושלים . שימרון , י' , ( 1997 ) תפקיד הניקוד בקריאת העברית : סיכום ביניים , בתוך : י' שימרון ( עורך , ( מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל , רכישת לשון : קריאה וכתיבה , הוצאת מאגנס , ירושלים . שני , מ' ובן-דרור , א' , ( 1998 ) איתור וטיפול מוקדמים בקשיים של הקריאה והכתיב : ממצאי מחקר ויישומים קליניים . פרספקטיבה , ( 7 ) עמ' . 18-15 Adams , M . J . ) 2001 ( . Alphabetic anxiety and explicit systematic phonic instruction : A cognitive science perspective . In S . B . Neuman & D . K . Dickinson ) Eds . ( , Handbook of early reading research ) pp . 66-80 ( . New-York : The Guilford Press . Blachman , B . A . ) 2000 ( . Phonological awareness . In M . L . Kamil , P . B . Mosenthal , P . D . Pearson , & R . Barr ) Eds . ( , Handbook of reading research . ) V . 3 , pp . 483-496 ( . Mahwah , NJ : LEA Byrne , B . ) 2005 ( . Theories of learning to read . In : Snowling , M . J . & Hulme , C . ) Eds . ( , The Science of Reading : A Handbook . Blackwell Publishing . pp . 104-119 . Chall , J . S . ) 1996 ( . Stages of Reading Development . Fort Worth , Philadelphia , San Diego , Harcourt Brace & Com . Snow , C . E ., Burns , S . M ., & Griffin , P . ) Eds . ( . ) 1998 ( . Preventing reading difficulties in young children . Washington , DC : National Academy Press . Smith , S . B ., Simmons , D . C ., & Kameenui , E . J . ) 2000 ( . Synthesis of research on phonological awareness : Principles and implications for reading acquisition . US Office of Special Education Programs , National Center to Improve the Tools of Education . Stopar , M . L . ) 2003 ( . Good and poor readers – What can we learn from the structural analysis of their reading comprehension . International Journal of Special Education , 18 , ) 2 ( pp . 37- 51 . Thompkins , A . C . & Binder , K . S . ) 2003 ( . A Comparison of the factors affecting reading performance of functionally illiterate adults and children matched by reading level . Reading Research quarterly , 38 , ) 2 ( pp . 236 -258 . Turner , J . C . ) 1997 ( . Starting Right : Strategies for engaging Young Literacy Learners . In : Guthrie , J . T . & Wigfield , A . ) Eds . ( , Reading Engagement Motivating readers through Integrated Instruction . International Reading Association , Newark , USA . pp . 183-204 .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר