עמוד:16

טיפוח השיח הדבור כדי להשיג את עיקרי המטרות בנושא זה לכיתות א-ב ( ראו בתכנית הלימודים , ( מומלץ להעלות את השיח הדבור ואת מוסכמותיו למודעותם של הילדים תוך התנסות פעילה ורציפה . כדאי לנצל הזדמנויות שונות במהלך הלמידה ולהפוך את השיחה בכיתה לפעילות למידה יומיומית . כשהילדים מגיבים לדברי אחרים צריך להפנות את תשומת לבם לרלוונטיות של תגובתם לנושא המדובר : " האם מה שאתם מספרים קשור למה שדנה סיפרה " ? הנחו את הילדים למבנים , כגון : " לי קרה מקרה דומה / שונה ; , " ... " כשדבר כזה קרה לי הרגשתי / ... עשיתי , " ... " אני הייתי עושה משהו אחר ; " ... טיפוח הדיבור וההאזנה כידוע , התפתחות השפה הדבורה קודמת להתפתחות השפה הכתובה . בשפה הדבורה הילדים מבטאים את ידע העולם שלם ואת הידע הלשוני שלהם , ולכן היא בסיס לרכישת השפה הכתובה . הדיבור וההבעה בעל-פה מתפתחים אצל התלמידים תוך כדי התנסויות של שיחה עם ילדים ועם מבוגרים . ההבעה בעל-פה מתרחשת גם בפעילות היומיומית בכיתה - במהלך משחקים , במפגש החברתי בין הילדים ובמפגש עם המורה . " מפתח הקסם" מזמנת התנסויות בהבעה בעל-פה בהזדמנויות שונות הן במהלך הקניית הקריאה , הן בחלק של " הבנת . "הנשמע בכל חוברת ניתן מקום לשיחות , לתקשורת בין התלמידים , ולשימוש בתבניות משפט . באמצעות השיחות הילדים מעלים את ידע העולם שלהם וכן הם מבטאים רגשות , מחליפים רשמים ודעות , מבררים מושגים המיוצגים באיורים ובטקסטים ולומדים מושגים חדשים . השיחות חושפות את ידיעותיהם של הילדים ומאפשרות למורים להתאים את התכנית למטען הידע הזה ולקשר בינו לבין נושאים ומושגים שמופיעים בתכנית . טיפוח ההאזנה והבנת הנשמע - תלמידים מסוגלים להאזין לטקסטים מורכבים וארוכים יותר מאלה שהם מסוגלים לקרוא בכוחות עצמם , במיוחד בשלבים הראשונים של רכישת הקריאה . מכאן , שהתלמידים יכולים להפיק הנאה מן ההאזנה לטקסטים מורכבים כאשר הם לא נדרשים לקרוא אותם . בעת ההאזנה המאזינים מפתחים תסריט של העלילה , והתסריט מאפשר לזכור טוב יותר את העלילה . בחוברות , 3-1 במדור " מה נשמע היום" הובאו טקסטים ארוכים , ספרותיים או אחרים , שמטרתם טיפוח ההאזנה . מטרת הטקסטים האלה לפתח האזנה ממוקדת : זיהוי רעיון מרכזי , זיהוי פרטים התומכים ברעיון המרכזי , הסקת מסקנות , האזנה לסגנון ( טון הדיבור , המשלב . ( השיעור העוסק בהבנת הנשמע כולל שלושה שלבים : פעילויות הכנה לפני הקריאה , קריאת הטקסט מספר פעמים על ידי המורים ופעילויות בעקבות הקריאה בחוברת ובעל פה . בניגוד לקטעי הקריאה הקצרים בחוברות , הטקסטים להאזנה יהיו ברמת קושי גבוהה הרבה יותר - ארוכים יותר , אוצר מילים עשיר יותר , תחביר ושיח מורכבים יותר . את הקריאה יבצעו המורים . בעקבות ההאזנה תוכלו לנהל שיחה בכיתה , לפי ההנחיות הספציפיות במד"ל . בחוברות התלמידים יבצעו מטלות הנשענות על חשיבה ברמה גבוהה , אך הפעולות פשוטות לביצוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר