עמוד:15

טיפוח הכתיבה מן המחקר על התפתחות השפה הכתובה אצל ילדים עולה שבתחום זה התפתחות מתרחשת עוד לפני התהליך הפורמלי של הוראת הקריאה והכתיבה . חוקרים מצביעים על כך שילדים מתעניינים בכתיבה ומתנסים בה עוד לפני הגיעם למסגרות למידה פורמליות . לכן יש להמשיך ולטפח את הנטייה הזאת על-ידי יצירת הזדמנויות לכתיבה בכיתה . בשלבים הראשונים כתיבתם של הילדים אינה כתיבה מוסכמת-תקנית , אלא היא משקפת את הבנתם ואת ידיעותיהם המתפתחות בנוגע לשפה הכתובה . ההתנסויות החוזרות ונשנות , בד בבד עם הלמידה הפורמלית של מוסכמות השפה הכתובה , יאפשרו לילדים לשכלל את הבנתם ולהתקרב עוד ועוד אל הכתיבה המוסכמת . חשוב להבחין בין כתיבה כמערכת רישום ( הכרת מוסכמות , כתיבה בשורה , צורת האותיות , ריווח , ( לבין כתיבה לצורך פיתוח שיח כתוב ( כתיבה חופשית , כתיבה ילדית . ( הכתיבה בחוברת " מפתח הקסם" צריכה להיות מדויקת , ללא שגיאות כתיב ( המילים שהילדים כותבים כבר נלמדו , ( ובכתיב ברור . עם זאת , חשוב לפתח בתלמידים יכולת כתיבה חופשית לצורך הבעה עצמית , וניתן לעשות זאת במחברת במקביל לתהליך הכתיבה כמערכת רישום . הכתיבה החופשית - כתיבה לצורך הבעה , לצורך פיתוח שיח כתוב , תיעשה במחברת נפרדת המיועדת לכך . בידי המורים נתונה ההחלטה כיצד לנהוג : לתקן / לא לתקן את הכתוב , ועד כמה להתערב . לימוד שני ההיבטים של השפה הכתובה ( הקריאה והכתיבה ) בו-בזמן הוא מהלך שבו היבט אחד עשוי לתמוך באחר : ככל שקוראים יותר - מתקדמים גם בכתיבה , וככל שכותבים יותר - מתקדמים גם בקריאה . אבל יש ילדים שהתמודדות כזאת קשה להם , והם מעדיפים להתמודד עם לימוד הכתיבה לאחר שרכשו ביטחון מסוים בקריאה . לכן אין לכפות על ילדים כאלה לכתוב כתיבה ילדית , אם הם מעדיפים להימנע מכך , ויש לעזור להם בהדגמות ובעידוד . פעילויות כתיבה בעקבות הקריאה נצלו את קריאת הטקסטים בחוברות כדי לעודד כתיבה אישית בעקבות הטקסט . כדאי שתלמידים יכתבו לפחות 3 פעמים בשבוע כתיבה חופשית . את סיטואציית הכתיבה מומלץ לרכז סביב נושא / תוכן העולה בחוברת . רעיונות לפעילויות : הבעת דעה על הטקסט . פרק או בית נוסף לטקסט . סיומם שונה לטקסט . סיפור אישי בעקבות הטקסט . תיאור של מקום / חפץ / אירוע הקשורים לתוכן . הוספת טקסט מידעי הקשור לנושא למשל אם הנושא הוא ארוחת בוקר ניתן לכתוב רשימה למכולת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר