עמוד:9

מבנה יחידות הלימוד יחידות הלימוד הגדולות בכל חוברת בנויות לפי הקשר של מילה או של קטע . המילה מפורקת לצליליה בדרך של אנליזה - בכל פעם אות אחרת . מן ההרכבים השונים של האותיות ושל סימני הניקוד יוצרים על-ידי סינתזה מילים חדשות , ובהמשך מרכיבים צירופים , משפטים וקטעים . בסוף כל יחידה חוזרים על העיצורים ועל התנועות שנלמדו - בהקשרים של מילים , של צירופי מילים , של משפטים ושל קטעי קריאה . בין היחידות יש מדור " הבנת , "הנשמע הנקרא בחוברות "מה נשמע היום , " ? ובו טקסטים ארוכים ואותנטיים . כפולת הא"ב - בסוף חוברת 1 נוסף לוח ( דף כפול קשיח ) ובו אותיות הא"ב וסימני הניקוד . האותיות וסימני הניקוד הנפוצים מופיעים פעמיים . תלמידים יוכלו לגזור את הלוח , להפריד לאותיות ולסימני ניקוד ולהרכיב את הצלילים הנלמדים , ואת המילים הנלמדות . הכפולה יכולה לשמש בסיס למשחקים בהקניית אות חדשה . הדמויות בחוברת - בניגוד לתכניות קריאה שונות בתכנית זו יש דמויות ההולכות ומתגלות בהדרגה , הולכות ונעשות מוכרות יותר . בחוברת - 1 מוצגים הילדים שהם גיבורי התכנית . חוברת - 2 נסבה סביב המשפחה של תמר , והאירועים במשפחתה . בחוברת - 3 המעגל מתרחב לעולם בית-הספר , ונוספים חברים ומורה . את החוברת מלווה דמות נוספת - קסם , השואלת שאלות ומתלבטת בנושאים הקשורים לשפה . מטרתה - פיתוח מודעות מטא לשונית . משך ההוראה של כל חוברת עשוי להיות כחודשיים , תלוי בקצב ההתקדמות של התלמידים . משך ההוראה של כל תת-יחידה עשוי להיות כשעת הוראה אחת . משך ההוראה של כל יחידה גדולה ( למשל , כל היחידה , "תמר" עמ' ( 9-6 בתוספת כל הפעילויות המוצעות במדייל זה - עשוי להיות כשבוע . בסוף כל חוברת הובאה אפשרות להערכה באמצעות מבדק קריאה . המבדק נמצא בסוף המדריך למורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר