עמוד:205

קצב השתנות של גרף : כדי לאפיין את קצב ההשתנות של גרף ניתן לבנות עליו מדרגות ברוחב אחיד . מדרגה גבוהה מתארת קצב השתנות גבוה , ומדרגה נמוכה מתארת קצב השתנות נמוך . קו ישר בגרף מתאר קצב השתנות אחיד . קו עקום בגרף מתאר קצב השתנות שאינו אחיד . דוגמה : הגרף בנוי מקו עקום בתחום שבין 1 4–ל ומקו ישר בתחום שבין 4 . 8–ל בתחום שבו הגרף הוא קו עקום - גובה המדרגות משתנה . בתחום שבו הגרף הוא קו ישר - גובה המדרגות אחיד . פונקציה התאמה שבה לכל ערך של משתנה מסוים מתאים ערך יחיד של משתנה אחר נקראת פונקציה . פונקציה יכולה להיות מיוצגת על ידי תיאור מילולי , ביטוי אלגברי , גרף או טבלת ערכים . דוגמה : ייצוג מילולי התשלום עבור תפוזים כאשר ק”ג אחד עולה 2 ש”ח . ייצוג אלגברי - x מספר הק " ג - f ( x ) התשלום f ( x ) = 2 x כאשר פונקציה מיוצגת על ידי ביטוי אלגברי , אפשר להציב בביטוי ערכים שונים של המשתנה x ולחשב את הערכים המתאימים של הפונקציה . f ( x ) דוגמה : כאשר נתונה הפונקציה , f ( x ) = 2 x אם נציב x = 4 בביטוי , 2 x נקבל . 8 כותבים זאת כך : 4 = 8 ב f ( 4 ) = 2 אפיוני פונקציה פונקציה שהגרף שלה הוא קו עולה נקראת פונקציה עולה . פונקציה שהגרף שלה הוא קו יורד נקראת פונקציה יורדת . פונקציה שהגרף שלה הוא קו קבוע נקראת פונקציה קבועה . יש פונקציות שהן לא רק עולות או רק יורדות או רק קבועות . פונקציה שהגרף שלה הוא קו ישר היא בעלת קצב השתנות אחיד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר