עמוד:188

משולש ומנסרה משולשת א . סוגי משולשים 64 אלכסוני המרובע ABCD שבסרטוט המוקטן נחתכים בנקודה . E א . כתבו את שמות כל המשולשים שבסרטוט . ב . לפי הנתונים בסרטוט מיינו את המשולשים מיון כפול ( לפי צלעות ולפי זוויות . ( האם יש בסרטוט משולשים שלא ניתן לדעת דבר על הסוג שלהם ? אילו הם ? 65 לפניכם משולשים שונים המסורטטים על רשת ריבועים . א . מה ניתן לקבוע לפי תכונות הרשת לגבי סוגי המשולשים ? נמקו . ב . היעזרו בכלי מדידה ובדקו את תשובותיכם לסעיף א . ג . בעזרת כלי המדידה קבעו את סוגי המשולשים שלא הצלחתם לקבוע את סוגם בסעיף א . 66 בכל סעיף נתון תיאור של משולש . 1 בנו משולש שמתאים לתיאור . 2 היעזרו בכלי מדידה וקבעו את סוג המשולש שבניתם . 3 האם ניתן לבנות לפי הנתונים משולש אחר , שאינו חופף למשולש שבניתם ? א . משולש שווה–שוקיים שאורך השוק שלו 3 . 5 ס"מ . ב . משולש ששתיים מצלעותיו בנות 3 ס"מ 5–ו ס"מ , והזווית שבין הצלעות האלה בת . 53 ° 67 בכל סעיף נתונים אורכים של שלושה קטעים . האם הקטעים יכולים להיות צלעות של משולש ? הסבירו . א . 3 ס"מ , 4 ס"מ , 7 ס"מ ה . x ס"מ , x ס"מ , 3 x ס"מ ב . 10 ס"מ , 7 ס"מ , 7 ס"מ ו . a ס"מ , 0 . 5 a ס"מ , 2 a ס"מ ג . 5 ס"מ , 6 ס"מ , 7 ס"מ ז . m ס"מ , m ס"מ , 2 m ס"מ ד . 10 ס"מ , 4 ס"מ , 5 ס"מ ח . k ס"מ , k + 1 ס"מ , K + 2 ס"מ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר