עמוד:180

משוואות - חלק ב משוואה ופתרון - חזרה והעמקה 26 בכל סעיף קבעו אם x = -5 הוא פתרון של המשוואה . | 100 + 5 x = 3 x 2 ד | 36 = ( x + 1 ) 2 ג | 2 ( -3 x + 1 ) = -3 ( 4 - 2 x ) ב | x + 8 = -2 - x א 27 בכל סעיף קבעו אם x = 2 הוא פתרון של המשוואה . | ( 5 - x ) = 2 x + 1 ד | 4 ( x - 2 ) = 5 ( x - 2 ) ג | x - 3 = x + 2 ב | x + 5 = 9 - x א 28 בכל סעיף רשמו במשבצת מספר כך שתתקבל משוואה x = -5–ש הוא פתרון שלה . 29 פתרו את המשוואות . | 4 y - 2 ( 1 - 2 y ) = 6 ה | 8 + 2 ( 3 - a ) = 16 ג | 5 - ( x + 4 ) = -3 א | 12 = -3 ( 4 - 2 m ) ו | 7 k + 5 - 2 k = 5 ( k + 1 ) ד | - ( 5 b + 2 ) = -7 ב 30 פתרו את המשוואות . משוואה שבשני אגפיה יש ביטויים אלגבריים 31 בכל סעיף היעזרו במבנה המשוואה כדי לפתור אותה . | 3 x - 12 x - 26 = -12 x - 26 - 12 ד | 2 ( 4 x - 5 ) - x = 9 + 2 ( 4 x - 5 ) ה | 9 x + 5 - 3 x + 2 = 2 - 3 x + 9 x - x ו | x + x + 3 = 10 + x + 3 א | 9 + 2 x + 2 x = 2 x + 9 - 16 ב | 2 x + 15 - 3 x = 5 + 15 - 3 x ג

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר