עמוד:178

20 כל אחד מהגרפים מתאר פונקציה . א . כתבו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה . ב . כתבו בכתיב אלגברי את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה . ה . ייצוג אלגברי של פונקציה 21 צורתה של גינה היא מלבן שממדיו 5 מ' 8–ו . 'מ א . בנו גדר סביב הגינה . מהו אורך הגדר ? ב . הוחלט להגדיל את שטח הגינה על ידי הארכת המלבן ( ראו סרטוט מוקטן . ( את הגינה החדשה מקיפים בגדר . מה יהיה אורך הגדר שתקיף את כל הגינה אם יאריכו את המלבן המקורי 6–ב ? 'מ 10–ב ? 'מ ג . נסמן x–ב מ' את התוספת לאורך הגינה . תארו את אורך הגדר של כל הגינה כפונקציה f ( x ) בייצוגים שונים . ד . תארו את אופן ההשתנות של הפונקציה . f ( x )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר