עמוד:165

הרחבה 36 מאחת הפינות של קובייה חתכו מנסרה משולשת , כמו בסרטוט . א . ענו על השאלות הבאות אם נתון כי אורך הצלע של הקובייה הוא 10 ס"מ . 1 בכמה גדול שטח הפנים של הגוף שנותר משטח הפנים של המנסרה המשולשת ? 2 בכמה גדול נפח הגוף שנותר מנפח המנסרה המשולשת ? 3 פי כמה גדול נפח הגוף שנותר מנפח המנסרה המשולשת ? ב . נסמן את אורך הצלע של הקובייה a–ב ס"מ . ענו על השאלות הבאות באמצעות . a 1 בכמה גדול שטח הפנים של הגוף שנותר משטח הפנים של המנסרה המשולשת ? 2 בכמה גדול נפח הגוף שנותר מנפח המנסרה המשולשת ? 3 פי כמה גדול נפח הגוף שנותר מנפח המנסרה המשולשת ? הרחבה 37 את התיבה שבסרטוט 1 חתכו לאורך האלכסונים של הפאה העליונה , והתקבלו ארבע מנסרות משולשות כמו בסרטוט . 2 א . אילו מהמנסרות המשולשות שוות בנפחן ? הסבירו . ב . אילו מהמנסרות המשולשות שוות בשטח הפנים שלהן ? הסבירו . 38 לפניכם פריסה של מנסרה משולשת שבסיסה משולש ישר–זווית . ( הסרטוט מוקטן ( . א . מהו שטח הפנים של המנסרה ? ב . מהו נפח המנסרה ? ג . כמה ליטרים של מים יכולה מנסרה כזו להכיל ? תזכורת 1000 סמ”ק 1 = ליטר ; 1000 ליטר 1 = מ”ק ( מטר מעוקב )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר