עמוד:161

24 בסיס מנסרה הוא משולש ישר–זווית ששטחו 12 סמ"ר . גובה המנסרה h ס"מ ( ראו סקיצה . ( א . מה יכולים להיות אורכי הניצבים של בסיס המנסרה ? הציעו אפשרויות שונות . ב . לכל אחת מהאפשרויות שהצעתם בסעיף א כתבו ביטוי המתאר את נפח המנסרה . ג . בתיה טוענת : הנפח של מנסרה שבסיסה משולש ישר–זווית שווה לשטח הבסיס כפול גובה המנסרה . אפשר לראות זאת מהנוסחה שלמדנו : h h = 2 2 שטח הבסיס מה דעתכם על טענתה של בתיה ? את הנפח של מנסרה משולשת שבסיסה משולש ישר–זווית אפשר לחשב כמכפלה של שטח הבסיס בגובה המנסרה . בכתיב מתמטי : h , כאשר S מייצג את שטח הבסיס h–ו את גובה המנסרה . נימוק : נסמן את הניצבים של בסיס המנסרה a–ב . b–ו כפי שראינו , נפח המנסרה הוא : b הביטוי מתאר את שטח הבסיס של המנסרה , 2 ומכאן שהנפח הוא מכפלה של שטח הבסיס בגובה המנסרה . 25 בכל סעיף נתונה מנסרה שבסיסה משולש ישר–זווית . ( הסרטוטים מוקטנים ( . חשבו את נפח המנסרה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר