עמוד:146

38 א . זווית חיצונית אחת של משולש היא ישרה . האם ייתכן שאחת מזוויות המשולש היא זווית קהה ? ב . זווית חיצונית אחת של משולש היא קהה . האם ייתכן שאחת מזוויות המשולש היא זווית ישרה ? 39 הנקודות F , G , H E–ו נמצאות על צלעות המלבן . ABCD על פי הנתונים בסרטוט מצאו את זוויות המרובע . FGHE 40 בכל סעיף חשבו את זוויות המרובע ABCD לפי הנתונים . א . A גדולה 60 ° –ב מכל אחת מהזוויות האחרות של המרובע . ב . A קטנה פי 2 B ; C–מ שווה D ; C–ל גדולה 60 ° –ב . A–מ ג . B קטנה 20 ° –ב A ; C–מ גדולה פי 2 D ; B–מ שווה . C–ל למתעניינים סכום הזוויות במצולע 41 א . היעזרו בכלי מדידה ומצאו את סכום הזוויות של המחומש שבסרטוט . ב . הציעו דרכים שונות למציאת סכום הזוויות במחומש ללא שימוש בכלי מדידה . הדרכה : חלקו את המחומש לחלקים בדרכים שונות . 42 הציעו דרכים שונות למצוא את סכום הזוויות במשושה שלפניכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר