עמוד:33

16 בכל סעיף כתבו נכון או לא נכון . א . הגרף עולה בתחום שבין 5 . 7–ל ב . תחום העלייה של הגרף הוא בין 5 . 7–ל ג . הגרף יורד בתחום שבין 1 . 5–ל ד . תחום העלייה של הגרף הוא ערכי x שבין -8 . 7–ל ה . תחום הירידה של הגרף הוא ערכי x שבין -4 1–ל ובין 7 . 9–ל ו . בתחום שבין 1 5–ל הגרף אינו עולה . 17 לפניכם גרף . א . מהו תחום העלייה של הגרף ? ב . מהו תחום הירידה של הגרף ? ג . מהו התחום שבו הגרף קבוע ? 18 בגרף שלפניכם מסומנות נקודות . א . בין אילו נקודות הגרף עולה ? ב . בין אילו נקודות הגרף יורד ? ג . בין אילו נקודות הגרף קבוע ? ד . כתבו את תחום העלייה של הגרף , את תחום הירידה שלו ואת התחום שבו הגרף קבוע . 19 לפניכם מערכת צירים ותיאור מילולי של גרף . סרטטו שלושה גרפים שונים שכל אחד מהם מתאים לתיאור . תחום הירידה של הגרף הוא בין -3 , 0–ל תחום העלייה שלו הוא בין 2 , 6–ל ועבור ערכי x שבין 0 2–ל הגרף קבוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר