עמוד:349

בעץ יש רק הקדקוד A איטרציה שנייה באיטרציה השנייה נבצע שוב את הצעדים האלה ו . 1 הוצא מהתור Q את u כך K [ u ] -v יהיה הקטן ביותר . בדוגמה שלנו נוציא מהתור את הקדקוד C . 2 בדוק אלו מהשכנים של הקדקוד f נמצאים בתור . Q מבין קדקודי התור , Q הקדקודיס B , c , D הם השכנים של הקדקוד . C מכיוון ש w ( C , B ) = 6 \ 5 = K [ B ] x , לא נבצע שום דבר , מכיוון ש = 1 < 00 = K [ E ] ( £ w ( C , אז נבצע P [ E \< r-C K [ E ] < - 1 מכיוון ש w ( C , D ) = 9 < 00 = K [ D ] אז נבצע : P [ D ] < - C K [ D ] ^ 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר