עמוד:300

שאלה 5 . 26 נתון גרף מכוון פשוט . G = ( V , E ) "פירוק של G לשני גרפים אציקליים" הוא חלוקה של קבוצת הקשתות E לשתי קבוצות E ו- £ זרות , כך ששני תת-הגרפיס : 2 x G = ( K E ) G = ( V , £ ) -ו הם אציקליים ( ללא מעגלים . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר