עמוד:293

Queue Q ; // Find indegree of each vertex / for eachveV do indegree [ v ] = 0 ; for each ( u , v ) eE do indegree [ v ] ^— indegree [ v ] + 1 ; */ איתור כל הקדקודים /* */ שאין להם מקדימים /* •/ וצירופם לתור /* Q for each v E V do if indegree [ v ] - 0 then lnsert ( Q , v ); WhileQ ^(() do v = Delete ( Q ); print v ; for each u e Adj [ v ] do indegree [ u ] = indegree [ u ] - 1 ; if indegree [ u ] = 0 then Insert ( Q , u ); ניזכר כי הפעולות הבסיסיות המוגדרות על התור Q הן ו - Insert ( 2 , v ) פעולה זו מוסיפה את האיבר v לעורף התור Q - Delete ( g ) פעולה זו מסירה ומחזירה את האיבר שבחזית התור Q נדגים את הרצת האלגוריתם הנדון על הגרף הבא ! הגרף מיוצג באופן הזה ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר