עמוד:286

לפיכך , בגרף הנתון שלושה רכיבים קשירים , והס ( כצפוי ) ו בספר הזה לא נעסוק בהוכחת האלגוריתם המוצע כיוון שהוכחת השיטה אינה נכללת בדרישות הקורס . בהמשך לדוגמה הקודמת קיבלנו שלושה רכיבי קשירות חזקה ( רק"ח ) והם ו C , = { a , c , b } C = { d , e ] 2 C = l /] 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר