עמוד:265

5 . 6 סריקת גרף לעומק ( DFS ) נתון הגרף . G = ( V , E ) בשיטה הזאת מתחילים את הסריקה מאחד הקדקודיס בגרף וסורקים את קשתות הגרף מקדקוד לקדקוד , באופן כזה שסורקים כל קדקוד ומבצעים בו עיבוד כלשהו פעם אחת בלבד . שיטת הסריקה הזאת , כשמה כן היא , מבצעת בגרף סריקה לעומק ככל שניתן . על מנת להשיג את המטרה הזאת שיטת הסריקה מתבצעת כדלהלן 1 בשיטת הסריקה , DFS כאשר מגיעים לקדקוד כלשהו בגרף , v E v בוחרים באופן שרירותי אחד הקדקודים שהוא שכן של , v שעדיין לא סומן ( כלומר בסריקה עדיין לא ביקרו בו , ( וממנו ממשיכים את תהליך הסריקה . בשלב מסוים של הסריקה , כאשר מגיעים לקדקוד כלשהו ז בגרף , שכל שכניו מסומנים , כלומר שסרקנו את כל שכניו , אז נסוגים להורה של הקדקוד , v וממנו ממשיכים את הסריקה . תהליך הסריקה נמשך עד שנתגלו ( נסרקו ) כל הקדקודים הנגישים . 5-מ נדגים את התהליך שתואר לעיל על הגרף הזה י נניח שהסריקה מתחילה מהקדקוד A נסמן את הקדקוד A שהוא הראשון שביקרנו בו , במספר . 1 עתה , נבחר קשת ( באופן אקראי לחלוטין ) היוצאת מהקדקוד A מבין הקשתות המובילות לקדקוד שעדיין לא ביקרנו בו . 0 יבוכיות זמן הריצה של האלגוריתם הזה היא : 0 ( \ \/\ + | £ | )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר