עמוד:262

שימו לב שבתור Q נמצאים הקדקודים השייכים לשכבה 2 ( הקדקודים 3 ( 5-ו והקדקודים השייכים לשכבה 3 ( קדקוד . ( 3 מאחר שהטיפול בקדקוד 3 הסתיים , נסיר אותו מהתור . תמונת התור היא : התהליך ממשיך , וחוזרים לצעד מספר . 4 צעד 4 ( איטרציה ( 6 v < -5 4 . 1 4 . 2 קבוצת הקדקודים , שהם שכניו של הקדקוד , 5 ושעדיין לא ביקרנו בהם , היא קבוצה ריקה . לפיכך אין מטפלים באף קדקוד . מאחר שהטיפול בקדקוד 5 הסתיים , נסיר אותו מהתור Q ותמונת התור היא : . Q = { 2 } התהליך ממשיך , וחוזרים לצעד מספר . 4 צעד 4 ( איטרציה ( 7 v < -5 4 . 1 4 . 2 קבוצת הקדקודים , שהם שכניו של הקדקוד 2 ושעדיין לא ביקרנו בהם , היא קבוצה ריקה . לפיכך אין מטפלים באף קדקוד . מאחר שהטיפול בקדקוד 2 הסתיים , נסיר אותו מהתור , Q והוא יישאר ריק . התהליך ממשיך וחוזרים לצעד מספר . 4 צעד 4 ( איטרציה אחרונה ) מאחר שהתור ריק הסתיים האלגוריתם , ותמונת המצב היא 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר