עמוד:220

בתרשים הבא נתון גרף מכוון שבו ישנס ארבעה רכיבי קשירות חזקה . הרכיבים הם . { a A c ) , \ d , g ) , { e /} , { h } ? משפט 5 . 3 . 1 . 1 ( ללא הוכחה ) נתון גרף קשיר לא מכוון . ^ = ( V , E ) אם רו | £ ]> n- 1 - אזי בגרף יש מעגל . משפט 5 . 3 . 1 . 2 ( ללא הוכחה ) התנאים הבאים שקולים : א . הגרף G הוא עץ ( עץ - גרף קשיר ללא מעגלים . ( ב . G קשיר ובעל / 7-1 קשתות . ג . G חסר מעגלים ובעל / 7-1 קשתות . שאלה 5 A תנו דוגמה לגרף קשיר עם ארבעה קדקודים שבו הסרה של אחת מקשתות הגרף תהפוך אותו לגרף לא קשיר . שאלה 5 . 5 להלן גרפים המיוצגים על-ידי מטריצות סמיכות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר