עמוד:216

5 . 2 . 3 גרסה - 3 המסלול הקצר ב » ן כל הזוגות בגרסה זו המטרה למצוא את המסלול הקצר ביותר בין כל זוג קדקודים בגרף . נניח שהקדקוד A בגרף שבתרשים שלעיל הוא קדקוד המקור . קל לראות כי : עתה נניח , שהקדקוד B הוא קדקוד המקור . לכן קל לראות כי ו ( בדקו ( 1 עתה נניח , שהקדקוד C הוא קדקוד המקור . לכן קל לראות כי ( בדקו ( '

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר