עמוד:215

מקדקוד המקור A לקדקוד היעד E מקדקוד המקור A לקדקוד היעד D מקדקוד המקור A לקדקוד היעד F לסיכום : 5 . 2 . 2 גרסה - 2 המסלול הקצר בין כל הקדקודים לקדקוד היעד בגרסה הזאת נבחר מבין קדקודי הגרף קדקוד אחד שייקרא קדקוד היעד . ( destination ) בגרסה זו המטרה למצוא את המסלול הקצר ביותר מכל קדקוד בגרף אל קדקוד היעד . נניח שהקדקוד F בגרף שבתרשים הנו קדקוד היעד . קל לראות כי משקל המסלול הקצר ביותר מהקדקוד D לקדקוד היעד , 1 N ^ F והמסלול הוא : , E—^ F משקל המסלול הקצר ביותר מהקדקוד E לקדקוד היעד F הוא , 2 והמסלול הוא : . — U £ >— D ^ F שאלה 5 . 2 מה יהיו המסלולים הקצרים ביותר ומשקליהס עכור המקרים שלהלן ו מהקדקוד C לקדקוד היעד F מהקדקוד B לקדקוד היעד F מהקדקוד A לקדקוד היעד F לסיכום ? .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר