עמוד:209

פתרון לשאלה 4 . 9 להלן דוגמאות לתכונות אפשריות של קשתות : ברשת קווי מים או ברשת תקשורת ניתן לייחס לקשתות את התכונות קיבולת מקסימלית ועומס זרימה קיים . ברשת תובלה ניתן ליחס לקשתות את התכונות מחירים וכמות . פתרון לשאלה 4 . 10 א . מסלולים פשוטים מכוונים : A- > C ^> E- ^> D C - > £ - > £ > / 1- > fi- >• מסלולים פשוטים לא-מכוונים : C A - > £ > - >? £ - >• fi- > A- > D- > £ ב . המסלול המכוון הארוך ביותר באיור 4 . 5 הוא בעל ארבע קשתות י A-+ B ^> C ^> E ^> D ג . בין A 0-ל קיימים שלושה מסלולים פשוטים מכוונים ? A ^ D / l - > C- > £ - > £ > A- » B- > C- > £ - > D בין A ל /> קיימים שלושה מסלולים פשוטים לא-מכוונים , שהם בעצם אותם שלושה מסלולים פשוטים מכוונים שפירטנו לעיל . אין מסלולים נוספים בין A £ -ל שבהם הקשתות אינו פונות לכיוון . D פתרון לשאלה 4 . 11 המסלול A-+ D- > E ^ > C ^> B ^ A מתאר מעגל לא מכוון . המסלול C- » A- » D- > £ - » C- » A אינו מתאר מעגל כלל , כיוון שהקשת C ^> A נמצאת בו פעמיים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר